صفحه اصلی > عکس های تکنولوژی > پزشکی

پزشکی

  • {TITLE} + -
  • {NAME} + -
  • {DATE} + -
  • {POSITION} + -

anatomy_of_the_female_abdomen_3eke_ir.jpg
عکس ساختمان طبیعی شکم یک زن2630 بازدیدعکسی از اندام داخلی بدن زنان33333
(10 رای)
liver-abdomen_3eke_ir.jpg
عکس اندام داخلی بدن یک مرد شکم انسان2386 بازدیدعکس ساختمان شکم یک مرد33333
(18 رای)
robat_3eke_ir.jpg
عکس برداشتن تومورها با كمك رباتها639 بازدیدعکس جراحی با ربات ها33333
(2 رای)
ms_3eke_ir.jpg
عکس بیماران ام اس659 بازدیدعکس بیماری ام اس33333
(15 رای)
taghziye_3eke_ir.jpg
عکس خوراکی ها481 بازدیدعکس خوراکی ها در بعضی رژیم ها00000
(0 رای)
khoraki_3eke_ir.jpg
عکس تغذیه دانش آموزان در مدارس502 بازدیدعکس تغذیه دانش آموزان در بوفه مدارس00000
(0 رای)
ghors_3eke_ir.jpg
عکس قرص594 بازدیدعکس قرص44444
(3 رای)
samoel_3eke_ir.jpg
عکس پسری که از جراحش تشکر کرد530 بازدیدعکس پسری که از جراحش تشکر کرد00000
(0 رای)
jarah_3eke_ir.jpg
عکس جنینی که از جراحش تشکر کرد1043 بازدیدعکس جنینی که از جراحش تشکر کرد33333
(3 رای)
janin_3eke_ir.jpg
عکس جنینی که از جراحش تشکر کرد1038 بازدیدعکس جنینی که از جراحش تشکر کرد55555
(2 رای)
Embryo_3eke_ir.jpg
عكس جنين 10 روزه1099 بازدیدجنين كه 10 روز از عمرش ميگذرد44444
(7 رای)
janin_3eke_ir.jpg
عكس جنين1074 بازدیدعكس جنين55555
(1 رای)
41 تصویر در 4 صفحه 1