صفحه اصلی > عکس های تکنولوژی > پزشکی

پزشکی

  • {TITLE} + -
  • {NAME} + -
  • {DATE} + -
  • {POSITION} + -

anatomy_of_the_female_abdomen_3eke_ir.jpg
عکس ساختمان طبیعی شکم یک زن2719 بازدیدعکسی از اندام داخلی بدن زنان33333
(11 رای)
liver-abdomen_3eke_ir.jpg
عکس اندام داخلی بدن یک مرد شکم انسان2470 بازدیدعکس ساختمان شکم یک مرد33333
(18 رای)
robat_3eke_ir.jpg
عکس برداشتن تومورها با كمك رباتها663 بازدیدعکس جراحی با ربات ها33333
(2 رای)
ms_3eke_ir.jpg
عکس بیماران ام اس683 بازدیدعکس بیماری ام اس33333
(15 رای)
taghziye_3eke_ir.jpg
عکس خوراکی ها502 بازدیدعکس خوراکی ها در بعضی رژیم ها00000
(0 رای)
khoraki_3eke_ir.jpg
عکس تغذیه دانش آموزان در مدارس523 بازدیدعکس تغذیه دانش آموزان در بوفه مدارس00000
(0 رای)
ghors_3eke_ir.jpg
عکس قرص626 بازدیدعکس قرص44444
(3 رای)
samoel_3eke_ir.jpg
عکس پسری که از جراحش تشکر کرد563 بازدیدعکس پسری که از جراحش تشکر کرد00000
(0 رای)
jarah_3eke_ir.jpg
عکس جنینی که از جراحش تشکر کرد1103 بازدیدعکس جنینی که از جراحش تشکر کرد33333
(3 رای)
janin_3eke_ir.jpg
عکس جنینی که از جراحش تشکر کرد1101 بازدیدعکس جنینی که از جراحش تشکر کرد55555
(2 رای)
Embryo_3eke_ir.jpg
عكس جنين 10 روزه1162 بازدیدجنين كه 10 روز از عمرش ميگذرد44444
(8 رای)
janin_3eke_ir.jpg
عكس جنين1128 بازدیدعكس جنين55555
(1 رای)
42 تصویر در 4 صفحه 1