صفحه اصلی > عکس های تکنولوژی > پزشکی

پزشکی

  • {TITLE} + -
  • {NAME} + -
  • {DATE} + -
  • {POSITION} + -

anatomy_of_the_female_abdomen_3eke_ir.jpg
عکس ساختمان طبیعی شکم یک زن2755 بازدیدعکسی از اندام داخلی بدن زنان33333
(11 رای)
liver-abdomen_3eke_ir.jpg
عکس اندام داخلی بدن یک مرد شکم انسان2508 بازدیدعکس ساختمان شکم یک مرد22222
(19 رای)
robat_3eke_ir.jpg
عکس برداشتن تومورها با كمك رباتها666 بازدیدعکس جراحی با ربات ها33333
(2 رای)
ms_3eke_ir.jpg
عکس بیماران ام اس687 بازدیدعکس بیماری ام اس33333
(15 رای)
taghziye_3eke_ir.jpg
عکس خوراکی ها506 بازدیدعکس خوراکی ها در بعضی رژیم ها00000
(0 رای)
khoraki_3eke_ir.jpg
عکس تغذیه دانش آموزان در مدارس527 بازدیدعکس تغذیه دانش آموزان در بوفه مدارس00000
(0 رای)
ghors_3eke_ir.jpg
عکس قرص630 بازدیدعکس قرص44444
(3 رای)
samoel_3eke_ir.jpg
عکس پسری که از جراحش تشکر کرد568 بازدیدعکس پسری که از جراحش تشکر کرد00000
(0 رای)
jarah_3eke_ir.jpg
عکس جنینی که از جراحش تشکر کرد1121 بازدیدعکس جنینی که از جراحش تشکر کرد33333
(3 رای)
janin_3eke_ir.jpg
عکس جنینی که از جراحش تشکر کرد1113 بازدیدعکس جنینی که از جراحش تشکر کرد55555
(2 رای)
Embryo_3eke_ir.jpg
عكس جنين 10 روزه1186 بازدیدجنين كه 10 روز از عمرش ميگذرد44444
(9 رای)
janin_3eke_ir.jpg
عكس جنين1138 بازدیدعكس جنين55555
(1 رای)
42 تصویر در 4 صفحه 1