صفحه اصلی > گالري عكس حيوانات > گالری عکس پرندگان

گالری عکس پرندگان

  • {TITLE} + -
  • {NAME} + -
  • {DATE} + -
  • {POSITION} + -

birds_3eke_ir.jpg
عکس کبوتری در حال آب تنی649 بازدیداین کبوتر همانند یک انسان صورت خورد را میشوید11111
(2 رای)
Nightingale_3eke_ir.jpg
پرنده نر بلبل هزاردستان در حال آوازخوانی586 بازدیداگر مايل به نگهداري از بلبل هزاردستان هستيد بايد جوجه آن را تهيه کنيد و معمولاً پرندگان بالغ شکار شده و وحشي در محيط قفس دوام ندارند .33333
(3 رای)
parandegan_3eke_ir.JPG
عکس پرندگان زیبا577 بازدیدعکس پرندگان زیبا44444
(11 رای)
Hen1.jpg
مرغی که روی 2 پای خود می ایستد456 بازدیدمرغی که شکل انسانه33333
(2 رای)
Hen2.jpg
مرغی که شکل انسانه561 بازدیدمرغی که روی 2 پای خود می ایستد00000
(0 رای)
Hen3.jpg
مرغی که مانند انسان راه میرود504 بازدیدمرغی که شکل انسانه55555
(1 رای)
animal_car9.jpg
عكس شتر مرغ484 بازدیدعكس شتر مرغ44444
(2 رای)
morghkh.jpg
عکس مرغ و خروس پر کنده395 بازدیدعکس مرغ و خروس پر کنده33333
(2 رای)
morgh1.jpg
مرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر327 بازدیدمرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر00000
(0 رای)
morgh2.jpg
مرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر249 بازدیدمرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر55555
(1 رای)
morgh3.jpg
مرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر294 بازدیدمرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر33333
(3 رای)
morgh4.jpg
مرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر264 بازدیدمرغ اصلاح شده ژنتیکی بدون پر55555
(1 رای)
25 تصویر در 3 صفحه 1